Nieuws

 • Cumulus Home is aangesloten bij Zorgdomein

  Vanaf 14 juni 2021 is Cumulus Home aangesloten bij ZorgDomein. Op ZorgDomein ...

  Lees meer
 • Wachttijden jeugdhulp

  Peildatum: juni 2021
  Voor intake: 0 weken
  Start behandeling: 0 weken

  Lees meer
Meer nieuws

Klachtenreglement

Cumulus Home probeert er alles aan te doen om de dienstverlening aan haar cliënten zo goed mogelijk te laten verlopen. Het verlenen van zorg is echter mensenwerk en dit betekent dat het kan voorkomen dat er klachten zijn over de zorgverlening. 

Een klacht kan een belangrijk signaal zijn en een kans voor verbetering om te voorkomen dat de klacht zich in de toekomst opnieuw voordoet. Het is daarom belangrijk dat cliënten die niet tevreden zijn over de zorg die zij ontvangen zich melden. Wij vinden het belangrijk dat de cliënt zijn of haar klachten kenbaar kan maken zodat de tevredenheid hersteld wordt.

Cliënten en hun naasten behoren zo min mogelijk belemmeringen te ondervinden om de klachten kenbaar te maken. We bieden cliënten en naasten een klachtenregeling aan bij het ontstaan van klachten. Uitgangspunt van de klachtenregeling is dat klachten zo laagdrempelig mogelijk binnen de organisatie opgelost dienen te worden. Cumulus Home hoopt met deze regeling de interne klachtafhandeling op dusdanige wijze vorm te geven dat de klager genoegdoening krijgt en/of dat herstel van de hulpverleningsrelatie plaatsvindt. Van belang is daarbij dat duidelijk is welke maatregelen er genomen worden naar aanleiding van een klacht: zowel voor de klager in het kader van genoegdoening en transparantie, als ook voor de organisatie zelf om de kwaliteit van haar dienstverlening blijvend te kunnen verbeteren.

Wat Cumulus Home als organisatie doet met de klachten van cliënten is geregeld in deze klachtenregeling. Deze klachtenregeling is opgesteld op basis van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) welke m.i.v. 1 januari 2016 van kracht is. De wet verplicht zorgaanbieders een klachtenregeling op te stellen en stelt eisen waaraan de regeling moet voldoen. Met deze klachtenregeling voldoet Cumulus Home aan de eisen van de WKKGZ. 

De klachtenreglement vindt u hier

Nieuws

 • Cumulus Home is aangesloten bij Zorgdomein

  Vanaf 14 juni 2021 is Cumulus Home aangesloten bij ZorgDomein. Op ZorgDomein ...

  Lees meer
 • Wachttijden jeugdhulp

  Peildatum: juni 2021
  Voor intake: 0 weken
  Start behandeling: 0 weken

  Lees meer
Meer nieuws

Contact

Cumulus Home
Bijlmerdreef 1169
1103 TT Amsterdam

020 3417200
 • Over ons

  Over ons

  Cumulus Home is een interculturele zorginstelling voor jeugdigen, volwassenen en ouderen. Wij bieden ambulante individuele...

  Lees meer
 • Onze diensten

  Onze diensten

  Cumulus Home biedt professionele hulp aan volwassenen, ouderen en jongeren. Onze hulp is gebaseerd op een breed scala aan...

  Lees meer
 • Aanmelden

  Aanmelden

  DiOm je aan te kunnen melden voor jeugdhulp is een verwijzing nodig van je huisarts, een medisch specialist, een...

  Lees meer
 • Contact

  Contact

  Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in een van onze services? Neemt u dan hier contact op...

  Lees meer