Nieuws

 • Wachttijden jeugdhulp

  Peildatum: Juli 2024
  Voor intake: 8 weken
  Start behandeling/begeleiding: 10 weken

  Lees meer
 • Wachttijden GGZ volwassenen

  Peildatum: Juli 2024
  Voor intake: 24 weken
  Start behandeling: 26 weken

  Lees meer
Meer nieuws

Cumulus Home: de zorginstelling met een interculturele focus

Cumulus Home is een interculturele zorginstelling voor jeugdigen, volwassenen en ouderen. Wij bieden ambulante individuele begeleiding, gezinsbegeleiding en behandeling met een compleet multidisciplinair team. Wij onderscheiden ons graag door dicht bij de cliënt te staan, met een focus op (cultuur)verschillen en deze te omarmen. Wij richten ons op de mogelijkheden in plaats van op de onmogelijkheden.

Eén gezin, één plan

Met onze hulpverlening richten wij ons op ambulante reguliere en specialistische begeleiding. Op behandeling en diagnostiek die is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid, de ontwikkeling van de jeugdige en het versterken van de opvoedsituatie van de jeugdige en gezin. Op zo’n manier dat de ontwikkeling en veiligheid zijn gewaarborgd. Onze werkwijze is altijd vraaggericht. We kijken goed naar de vraag van het gezin en passen de hulp hierop aan: één gezin, één plan, resultaatgericht!

Visie

De meeste mensen weten zelf heel goed wat ze willen en wat zij nodig hebben. In plaats van te werken aan allerlei beleidspunten en speerpunten, houdt Cumulus Home zich liever bezig met wat de cliënt wil en kan. Bij de aanpak moet de innerlijke kracht van de cliënt centraal staan. Waar de één stevige ondersteuning nodig heeft, kan de ander met een paar telefoontjes en handreikingen zelf weer verder. Ondersteuning op zijn best is precies gedoseerde ondersteuning: zo veel als nodig en zo weinig als mogelijk.

Missie

Onze missie is om vraaggericht en met eigen kracht van de cliënt als uitgangspunt de ondersteuning te bieden die nodig is. Wij ambiëren passende hulp te bieden waarin cultuurspecifieke aspecten een belangrijke rol spelen. Wij willen de ambulante geestelijke gezondheidszorg toegankelijker maken voor mensen met een niet westerse culturele achtergrond.

Onze methodiek

Cumulus Home maakt gebruik van het collaborative care-model. Dit is een methodiek waarbij hulpverleners uit verschillende disciplines samenwerken om de zorg voor de patiënt zo goed mogelijk uit te voeren. We hanteren korte lijnen en kunnen snel schakelen naar intensieve begeleiding wanneer dat nodig is. We nemen de cliënt binnen zijn directe omgeving als uitgangspunt. Dit betekent ook dat wij het informele netwerk van de cliënt inzetten en ondersteunen. We zoeken aansluiting met de algemene voorzieningen.

Een specifieke aanpak voor succes

Het vermogen om de nuances van een problematiek te kunnen doorgronden, zorgt voor het boven tafel krijgen van de essentie. Dit leidt tot een goede diagnosestelling en

resultaatrichting en verhoogt het vertrouwen van de cliënt zowel in de hulpverlening als in de behandelaar en/of begeleider. We nemen de cliënt binnen zijn directe omgeving als uitgangspunt: wij zetten het informele netwerk van de cliënt in en zoeken naar aansluiting met voorliggende algemene voorzieningen.

Professionals

Wij werken voor en met mensen met verschillende culturele achtergronden en taalkennis. Onze professionals kunnen hierdoor gemakkelijk taal- en cultuurbarrières overwinnen.

Algemene voorwaarden

Cumulus Home houdt zich als professionele zorginstelling met een WTZI erkenning uiteraard aan de wet- en regelgeving. Bekijk hier onze algemene voorwaarden.

Kwaliteit

Kwaliteit van de zorg en hulpverlening is een belangrijk aspect binnen Cumulus Home. Wij werken met een kwaliteitsmanagementsysteem waarin we protocollen, procedures en formulieren vastleggen. Door interne en externe audits wordt de kwaliteit jaarlijks getoetst. Cumulus Home is sinds 2017 ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De wet bevat regels ter bescherming van (natuurlijke) personen in verband met de verwerking van hun gegevens. Hoe wij privacy beschermen en persoonsgegevens waarborgen hebben wij vastgelegd in het privacybeleid van Cumulus Home en een uitwerking van de praktische bepaling in het privacyreglement.

Privacybeleid
Privacyreglement

Als aanbieder van GGZ binnen de zorgverzekeringswet zijn wij verplicht om een kwaliteitsstatuut op te stellen en openbaar te maken.

Clienttevredenheid hebben wij hoog in ons vaandel staan. Desalniettemin is het onverhoopt mogelijk dat u over de gang van zaken niet tevreden bent. Wij willen u vragen om dit niet voor u te houden maar aan ons te melden zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Bekijk hier het klachtenreglement.

Beleid moet passen in de ontwikkelingen van de organisatie en ook bij de cliënten. De cliënten hebben een stem via de cliëntenraad van Cumulus Home.

- Cliëntenraad reglement
- Cliëntenraad vacature

Nieuws

 • Wachttijden jeugdhulp

  Peildatum: Juli 2024
  Voor intake: 8 weken
  Start behandeling/begeleiding: 10 weken

  Lees meer
 • Wachttijden GGZ volwassenen

  Peildatum: Juli 2024
  Voor intake: 24 weken
  Start behandeling: 26 weken

  Lees meer
Meer nieuws

Contact

Cumulus Home
Bijlmerdreef 1169
1103 TT Amsterdam

020 3417200
 • Onze diensten

  Onze diensten

  Cumulus Home biedt professionele hulp aan volwassenen, ouderen en jongeren. Onze hulp is gebaseerd op een breed scala aan...

  Lees meer
 • Aanmelden

  Aanmelden

  Aanmelden

  Lees meer
 • Contact

  Contact

  Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in een van onze services? Neemt u dan hier contact op...

  Lees meer